biuro@grupamarat.pl | +48 32 43 288 88 | | |

Nagroda Innowator Śląska 2015

Spółka MARAT uczestniczyła w konkursie „Innowator Śląska 2015” w kategorii ‚przedsiębiorca’. Konkurs był organizowany przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju. Do konkursu zgłoszono ważny element oferty MARAT, mianowicie: „Usługi diagnoscertyfikat-2015tyczne maszyn i urządzeń z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi pomiarowych w strefach zagrożonych wybuchem”.
Usługi diagnostyki technicznej maszyn i urządzeń mają znaczącą pozycję w ofercie MARAT jako innowacyjne i zaawansowane technicznie propozycje dla klientów, którzy stale optymalizują swoje zasoby techniczne.
Komisja konkursowa pozytywnie oceniła naszą propozycję i wyróżniła MARAT certyfikatem uczestnictwa.
Zespołowi, który realizuje zaawansowane usługi diagnostyczne gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju.