biuro@grupamarat.pl | +48 32 43 288 88 | | |

Łożyska kulkowe skośne

Łożyska kulkowe skośne
Łożyska kulkowe skośne mają wzajemnie przesunięte w kierunku osiowym bieżnie na pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym. Łożyska te nadają się więc do łożyskowań, które muszą przenosić jednocześnie działające obciążenia promieniowe i osiowe. Zdolność przenoszenia obciążeń osiowych przez łożyska kulkowe skośne zwiększa się wraz ze wzrostem kąta działania łożyska. Jest on zdefiniowany jako kąt zawarty między linią działania obciążenia na kulkę (linia ta przechodzi przez punkty styku kulki z bieżniami), a płaszczyzną prostopadłą do osi obrotu łożyska. Pod tym właśnie kątem obciążenie jest przenoszone z jednej bieżni na drugą. Łożyska kulkowe skośne są produkowane w szerokim asortymencie wykonań i wielkości. Najczęściej spotykane w konstrukcji maszyn są:

 • łożyska kulkowe skośne jednorzędowe,
 • łożyska kulkowe skośne dwurzędowe,
 • łożyska kulkowe skośne jednorzędowe dwukierunkowe.

W szerokiej ofercie precyzyjnych łożysk kulkowych skośnych znajdują się łożyska w trzech różnych seriach wymiarowych oraz ich rozmaite warianty konstrukcyjne. Zakres produkcji obejmuje łożyska pojedyncze, łożyska do uniwersalnej zabudowy w zespołach oraz łożyska dopasowane w zespoły:

 • bez uszczelnień lub z uszczelnieniami o małym tarciu,
 • o trzech różnych kątach działania,
 • z kulkami stalowymi lub ceramicznymi,
 • w wykonaniu standardowym lub szybkoobrotowym.

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe
Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe mogą przenosić obciążenia osiowe tylko w jednym kierunku. Z tego względu łożyska skośne zwykle pracują parami.
Standardowy zakres produkcji łożysk kulkowych skośnych SKF obejmuje łożyska serii 72 B i 73 B. Istnieją dwa rodzaje wykonań o różnym przeznaczeniu:

 • łożyska w wykonaniu podstawowym (nie do uniwersalnej zabudowy) – mogą być stosowane tylko w węzłach łożyskowych z jednym łożyskiem,
 • łożyska do uniwersalnej zabudowy w zespołach.

Łożyska kulkowe skośne mają kąt działania 40°, dzięki czemu przenoszą znaczne obciążenia osiowe. Łożyska te są nierozłączne oraz mają jedno wyższe i drugie niższe obrzeże. Dzięki temu można zmieścić w łożysku wiele kulek, co pozwala uzyskać stosunkowo dużą zdolność przenoszenia obciążeń.
Łożyska do uniwersalnej zabudowy są już przy produkcji tak wzajemnie dopasowane, że przy zabudowie bezpośrednio obok siebie w dowolnym układzie zapewniają określony luz lub napięcie wstępne i/lub równomierny rozkład obciążenia, bez konieczności stosowania podkładek regulacyjnych lub podobnych elementów.

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe
Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe SKF odpowiadają pod względem budowy dwóm łożyskom kulkowym jednorzędowym w układzie O, ale są od nich węższe. Łożyska dwurzędowe mogą przenosić zarówno obciążenia promieniowe, jak i obciążenia osiowe działające w obu kierunkach. Stanowią one sztywne łożyskowania, które mogą przenosić momenty wywrotne. Standardowy zakres produkcji łożysk kulkowych skośnych dwurzędowych obejmuje:

 • łożyska w wykonaniu podstawowym,
 • łożyska uszczelnione,
 • łożyska z dzielonym pierścieniem wewnętrznym.

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe dwukierunkowe
Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe dwukierunkowe nazywane też czteropunktowymi, to łożyska kulkowe skośne jednorzędowe, których bieżnie zostały zaprojektowane z myślą o przenoszeniu obciążeń osiowych w obu kierunkach. Łożyska te mogą też przenosić obciążenia promieniowe, o ile nie przekraczają one określonej wartości w stosunku do obciążenia osiowego. Łożyska czteropunktowe zajmują mniej miejsca w kierunku osiowym niż łożyska dwurzędowe.
Standardowy zakres produkcji łożysk kulkowych skośnych jednorzędowych dwukierunkowych obejmuje łożyska serii QJ 2 i QJ 3.
Są one dostępne jako:

 • łożyska w wykonaniu podstawowym,
 • łożyska z wycięciami ustalającymi.