biuro@grupamarat.pl | +48 32 43 288 88 | | |

Łożyska baryłkowe

Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy baryłek ze wspólną kulistą bieżnią na pierścieniu zewnętrznym oraz dwie bieżnie na pierścieniu wewnętrznym ustawione skośnie w stosunku do osi łożyska. Dzięki takiej konstrukcji niektóre cechy łożysk baryłkowych czynią je niezastąpionym w wielu poważnych i wymagających zastosowaniach. Łożyska baryłkowe są wahliwe i w związku z tym nie są wrażliwe na pewne niewspółosiowości wału względem oprawy lub na ugięcia wału. Łożyska baryłkowe SKF są wyrobami bardzo zaawansowanymi konstrukcyjnie i oprócz dużych obciążeń promieniowych mogą przenosić znaczne obciążenia osiowe w obu kierunkach.
Standardowa oferta łożysk baryłkowych SKF obejmuje:

  • łożyska otwarte,
  • łożyska uszczelnione,
  • łożyska do maszyn wibracyjnych.

Poza nielicznymi wyjątkami, łożyska baryłkowe SKF są produkowane zarówno z otworem walcowym, jak i stożkowym. W celu zapewnienia skutecznego smarowania, łożyska baryłkowe SKF są wyposażone w:

  • rowek smarowy i trzy otwory smarowe na powierzchni zewnętrznej pierścienia zewnętrznego, w oznaczeniu przyrostek W33 lub
  • trzy otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym, w oznaczeniu przyrostek W20

W przypadku wykonania E, rowek smarowy i trzy otwory smarowe są integralną częścią wykonania standardowego i z tego względu w oznaczeniu łożysk w wykonaniu E nie występuje przyrostek W33.
Łożyska uszczelnione
Niektóre łożyska baryłkowe SKF są produkowane także w wersji z uszczelnieniami stykowymi z obu stron łożyska. Uszczelnienia mają wzmocnienia z blachy stalowej i są wykonane z materiału odpornego na działanie oleju oraz na ścieranie. Materiałem tym może być:

  • kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR),
  • uwodorniony kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (HNBR),
  • kauczuk fluorowy (FKM).

Łożyska do maszyn wibracyjnych
W maszynach wibracyjnych takich jak np. przesiewacze wibracyjne, wałeczki i koszyki są narażone na znaczne przyspieszenia. Konstrukcja łożysk musi sprostać tym wymaganiom. Produkowane przez SKF łożyska baryłkowe do maszyn wibracyjnych mogą wytrzymać znacznie większe przyspieszenia niż ich odpowiedniki w wykonaniu standardowym. Dopuszczalna wartość przyspieszenia zależy od środka smarowego i od rodzaju występującego przyspieszenia – wirującego lub liniowego.