biuro@grupamarat.pl | +48 32 43 288 88 | | |

Tuleje

Tuleje wciągane:

Tuleje wciągane są najczęściej stosowanymi elementami do ustalania łożysk z otworem stożkowym na czopie walcowym, ponieważ umożliwiają zabudowę łożysk zarówno na wale gładkim, jak i stopniowanym. Montaż tych tulei jest łatwy i nie jest wymagane dodatkowe ustalanie ich położenia na wale. Przy zastosowaniu tulei wciąganych na wale gładkim, można ustalić położenia łożyska w dowolnym miejscu na wale. W przypadku montażu na wale stopniowanym z użyciem pierścienia odległościowego o przekroju w kształcie litery L, możliwe jest dokładne ustalenie osiowe łożyska na wale, a dzięki temu znacznie upraszcza się montaż i demontaż łożyska.

 

Tuleje wciskane:

Tuleje wciskane mogą być stosowane do montażu łożysk z otworem stożkowym na walcowej powierzchni osadzenia na wałach stopniowanych. Tuleja jest wciskana w otwór łożyska, które opiera się o występ oporowy na wale lub inny element zamocowany na wale. Zamontowana tuleja musi być zabezpieczona na wale za pomocą nakrętki lub płyty oporowej mocowanej do końca wału. Nakrętki i płyty oporowe nie są dostarczane razem z tulejami wciskanymi. Można stosować nakrętki łożyskowe typu KM lub HM i odpowiednie elementy zabezpieczające, ale muszą być one zamawiane oddzielnie. Aby zamocować łożysko na wale należy wcisnąć tuleję w otwór łożyska. Wciśnięcie tulei w otwór łożyska wymaga znacznej siły, niezbędnej do pokonania tarcia pomiędzy pasowanymi powierzchniami łożyska, tulei i wału. W celu ułatwienia montażu i demontażu łożysk na tulejach wciskanych, SKF zaleca stosowanie nakrętki hydraulicznej.