biuro@grupamarat.pl | +48 32 43 288 88 | | |

Klauzula informacyjna RODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Praca.pl Sp. z o.o. dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.

W związku z powyższym informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MARAT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (44-203), ul. Brzezińska 8a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124812, tel. 32 4328888, e-mail praca@grupamarat.pl ponadto, że:

 1. Inspektorem ochrony danych w MARAT Sp. z o.o. jest Pan Michał Szewczyk, e-mail m.szewczyk@grupamarat.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b;
 3. przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu;
 4. dane osobowe przetwarzane są do czasu zakończenia procesu rekrutacji, chyba, że kandydat wyrazi zgodę na wykorzystanie swoich danych w przyszłych rekrutacjach;
 5. dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców: kierownikom komórek organizacyjnych firmy MARAT Sp. z o.o. oraz dla działu kadr i płac w celu  realizacji zatrudnienia.
 6. informujemy, że Pani/Pan ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;
 7. informujemy, że ma Pani/Pan wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, proces rekrutacji nie zostanie przeprowadzony
 9. dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej spółki Marat i nie są udostępniane osobom do tego niepowołanym;
 10. dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone;
 11. kopię danych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres praca@grupamarat.pl

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: m.szewczyk@grupamarat.pll lub pocztą: Inspektor Ochrony Danych Marat Sp. z o.o., ul. Brzezińska 8a, 44-203 Rybnik