biuro@grupamarat.pl | +48 32 43 288 88 | | |

(M5)  Wyważanie dynamiczne

Wyważanie dynamiczne wentylatorów na przykładzie napędów o mocy do 10kW. Ćwiczenia obejmują wyważanie jedno- i dwupłaszczyznowe wirnika wentylatora oraz pomiary wibrometryczne w celu oceny stanu wentylatora.

 1. Szczegółowy plan szkolenia:
  • Przeszkolenie z zakresu BHP podczas wyważania wentylatora
  • Wyważanie jednopłaszczyznowe
   • Wstępne pomiary prędkości drgań wentylatora i kwalifikacja do wyważenia
   • Wyważanie wentylatora
   • Pomiary prędkości drgań wentylatora po wykonanym wyważeniu
   • Porównanie pomiarów wibrometrycznych wykonanych przed i po wyważeniu
   • Ocena skuteczności wyważenia
  • Wyważanie dwupłaszczyznowe
   • Wstępne pomiary prędkości drgań wentylatora i kwalifikacja do wyważenia
   • Wyważanie wentylatora
   • Pomiary prędkości drgań wentylatora po wykonanym wyważeniu
   • Porównanie pomiarów wibrometrycznych wykonanych przed i po wyważeniu
   • Ocena skuteczności wyważenia
 2. Szkolenie przewidziane jest dla:
  • Pracowników służb utrzymania ruchu
  • Pracowników firm serwisowych
 3. Terminy szkoleń:
  • 09.05.2019
  • 21.11.2019
 4. Czas szkolenia:
  • 1 dzień
  • Zajęcia od 8:00 do 16:00
 5. Cena:
  • 2000 zł netto/osoby

Formularz zgłoszeniowy dla szkolenia M5

 

Wyważanie