biuro@grupamarat.pl | +48 32 43 288 88 | | |

(M10)  Eksploatacja węzłów łożyskowych w przemysłowych maszynach wirujących

Eksploatacja węzłów łożyskowych w przemysłowych maszynach wirujących

Szkolenie obejmuje szereg ważnych zagadnień jak: budowa, oznaczenia łożysk tocznych: typowych i specjalnych. Montaż i demontaż łożysk z wykorzystaniem specjalnych narzędzi do obsługi łożysk. Techniki smarowania oraz środki smarujące. Podstawowe zagadnienia wibrodiagnostyki, badanie i analiza poziomu drgań i temperatury węzłów łożyskowych maszyn. Metody osiowania napędów maszyn. Omówienie podstaw teoretycznych oraz rozbudowane zajęcia praktyczne dla każdego uczestnika.

1. Szczegółowy plan szkolenia:

 • Oznaczenia i rodzaje łożysk tocznych
 • Szkolenie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Narzędzia do obsługi łożysk
 • Metody montażu i demontaż łożysk tocznych
 • Ćwiczenia praktyczne z zakresu montażu i demontażu łożysk z wykorzystaniem metod mechanicznych, termicznych i hydraulicznych.
 • Łożyska specjalne w maszynach wirujących (CARB, hybrydowe, energooszczędne …)
 • Techniki smarowania – środki smarujące, metody smarowania
 • Tuleje regeneracyjne
 • Nowoczesne metody wyznaczania parametrów montażowych, dawkowania smaru, doboru środków smarnych.
 • Podstawy diagnostyki (badanie poziomu drgań, temperatury, interpretacja pomiarów, termografia)
 • Ocena stanu technicznego maszyn z wykorzystaniem normy PN ISO 10816
 • Ocena stanu technicznego węzłów łożyskowych w maszynach wirujących na podstawie pomiarów obwiedni przyspieszenia drgań
 • Osiowanie napędów maszyn z użyciem narzędzi laserowych
 • Praktyczne zapoznanie się z przyrządami diagnostycznymi oraz ćwiczenia praktyczne z oceny stanu technicznego maszyn z użyciem prostych narzędzi diagnostycznych (pomiary prędkości drgań i obwiedni przyspieszenia przy pomocy piórka wibrometrycznego oraz analizatora drgań)

2. Terminy szkoleń:

 • 12.03-15.03.2019
 • 10.12-13.12.2019

3. Czas szkolenia:

 • 4 dni
 • Zajęcia od 8:00 do 16:00

4. Cena szkolenia:

 • 4100 zł netto/osoby

Formularz zgłoszeniowy dla szkolenia M10

 

szkolenie_eksploatacja